AHOOJ, PŘIPRAV SE A MŮŽEME SE PUSTIT DO VYPLŇOVÁNÍ!JDEME NA TO!SOUSTŘEĎ SE, JEŠTĚ MÁŠ PŘED SEBOU HODNĚ OTÁZEK!JDE TI TO, JEN TAK DÁL!DOBŘE TY, JSI V POLOVINĚ!UŽ TI Z TOHO MOŽNÁ JDE HLAVA KOLEM, ALE VYDRŽ!PARÁDA, JEN MAKEJ!TEĎ UŽ TO NEVZDÁVEJ! JSI TÉMĚŘ U KONCE!SUPER, MÁŠ SKORO HOTOVO!ZBÝVÁ POSLEDNÍ KROK!DÍKY, ZVLÁDL(A) JSI TO!

Jak na to?

Tenhle test ti poskytne cenné informace a pomůže při volbě povolání a plánování budoucí kariéry. Pokud už víš, čím bys chtěl(a) jednou být, můžeš si ověřit, zda je tato volba správná, případně si můžeš rozšířit přehled o dalších možnostech, kudy se vydat!

Po vyplnění testu, který obsahuje 60 otázek, ti Zlatan řekne něco o tobě a ty tak budeš mít jasněji, na jakou cestu se dát. Při vyplňování nespěchej a nad odpověďmi se dostatečně zamysli…

Ještě, než začneme, nám prosím řekni něco málo o sobě:

Pole pohlaví je povinné.
Pole jméno je povinné.
Pole město/obec je povinné.
Pole email je povinné.
Vzdělání
Tohle pole je povinné.
 
Pole věk je povinné.
Toto pole je povinné.

Krok: {{page}} / 12

  • 5 - velmi mě zajímá
  • 4 - docela mě zajímá
  • 3 - trochu mě zajímá
  • 2 - zajímá mě jen málo
  • 1 - vůbec mě nezajímá, dělám nerad

Ještě nám prosím řekni něco o tvé základní škole

1. Pracovat se stroji a technickými zařízeními, řídit auta

Tohle pole je povinné.

2. Provádět pokusy(experimenty) v laboratoři

Tohle pole je povinné.

3. Vytvářet nejrůznější umělecké předměty (např. obrazy nebo sochy)

Tohle pole je povinné.

4. Starat se a pečovat o jiné lidi

Tohle pole je povinné.

5. Vést skupinu lidí při práci

Tohle pole je povinné.

6. Vést účetnictví v nějakém podniku

Tohle pole je povinné.

7. Opravovat auta a různé stroje a přístroje

Tohle pole je povinné.

8. Studovat nové věděcké objevy, číst odborné články

Tohle pole je povinné.

9. Vymýšlet a navrhovat design (výtvarnou podobu) nejrůznějších věcí

Tohle pole je povinné.

10. Radit jiným lidem, zasazovat se za jejich požadavky

Tohle pole je povinné.

11. Řídit a organizovat práci v obchodě nebo podniku

Tohle pole je povinné.

12. Kontrolovat účty v bance a počet zboží ve skladu

Tohle pole je povinné.

13. Vykonávat práce, které vyžadují tělesnou námahu

Tohle pole je povinné.

14. Překládat texty z cizích jazyků

Tohle pole je povinné.

15. Recitovat básně a předčítat texty

Tohle pole je povinné.

16. Pracovat v domácnosti a pro celou rodinu

Tohle pole je povinné.

17. Doporučovat zákazníkům nákup nějaké věci (dělat jí reklamu a propagaci)

Tohle pole je povinné.

18. Vést seznamy a evidovat výkazy o činnosti (např. výkazy o nákupu a prodeji)

Tohle pole je povinné.

19. Pracovat se stroji na obrábění dřeva, kovu a dalších materiálů

Tohle pole je povinné.

20. Zkoumat chování zvířat a rostlin

Tohle pole je povinné.

21. Psát příběhy, povídky, romány nebo básně

Tohle pole je povinné.

22. Navazovat kontakty s ostatními, dávat se s lidmi do řeči

Tohle pole je povinné.

23. Jednat s jinými lidmi

Tohle pole je povinné.

24. Sbírat věci, třídit a spravovat je

Tohle pole je povinné.

25. Pracovat na stavbě, stavět a opravovat domy

Tohle pole je povinné.

26. Dlouhodobě pracovat ve výzkumu na řešení vědeckého úkolu

Tohle pole je povinné.

27. Věnovat se herectví, tanci nebo baletu

Tohle pole je povinné.

28. Léčit a ošetřovat nemocné pacienty

Tohle pole je povinné.

29. Dohlížet na jiné a nebo je kontrolovat

Tohle pole je povinné.

30. Kreslit grafy a tabulky o činnosti

Tohle pole je povinné.

31. Kreslit konstrukční plány a technické výkresy

Tohle pole je povinné.

32. Hledat příčiny problémů a způsob jejich řešení

Tohle pole je povinné.

33. Věnovat se dávným civilizacím a jejich kultuře

Tohle pole je povinné.

34. Hledat uplatnění pro postižené a handicapované lidi

Tohle pole je povinné.

35. Organizovat nějaké akce

Tohle pole je povinné.

36. Vytvářet pravidla, právní směrnice, předpisy a zákony

Tohle pole je povinné.

37. Provádět servisní práce (opravy, údržba, čištění)

Tohle pole je povinné.

38. Pracovat s nejnovější výpočetní technikou

Tohle pole je povinné.

39. Hrát na nějaký hudební nástroj nebo zpívat

Tohle pole je povinné.

40. Vést skupinu dětí nebo mládeže (např. skautský oddíl)

Tohle pole je povinné.

41. Být mluvčím v nějaké skupině

Tohle pole je povinné.

42. Vystavovat faktury a zadávat příkazy pro bankovní převody

Tohle pole je povinné.

43. Zjišťovat, jak něco funguje a nebo proč to nefunguje

Tohle pole je povinné.

44. Učit se nové programovací jazyky a vyvíjet počítačové programy

Tohle pole je povinné.

45. Skládat hudbu (např. písně, muzikály, hudbu k filmu)

Tohle pole je povinné.

46. Učit a vychovávat někoho, rozvíjet schopnosti a dovednosti ostatních

Tohle pole je povinné.

47. Vést diskuzi a řídit porady v zaměstnání

Tohle pole je povinné.

48. Vykonávat práce, které vyžadují přesnost a spolehlivost

Tohle pole je povinné.

49. Pracovat v zemědělství, v lese nebo na zahradě

Tohle pole je povinné.

50. Zkoušet různé způsoby řešení, prověřovat nové poznatky

Tohle pole je povinné.

51. Zdobit a krášlit věci tak, aby se líbily

Tohle pole je povinné.

52. Sloužit jiným lidem, pomáhat jim

Tohle pole je povinné.

53. Přesvědčovat a přemlouvat ostatní, aby něco udělali

Tohle pole je povinné.

54. Pracovat s programem na psaní (např. psát dopisy, zápisy atd.)

Tohle pole je povinné.

55. Sestavovat něco podle plánu a návodu (modely nebo elektronické přístroje)

Tohle pole je povinné.

56. Zkoumat dějiny a jejich vliv na současnost

Tohle pole je povinné.

57. Věnovat se dějinám výtvarného umění a architektury

Tohle pole je povinné.

58. Umět vyslechnout druhé lidi a vcítit se do jejich situace

Tohle pole je povinné.

59. Na veřejnosti a v médiích obhajovat a prosazovat nějakou věc

Tohle pole je povinné.

60. Dohlížet na dodržování směrnic a právních předpisů

Tohle pole je povinné.
Ve kterém okrese se tvá ZŠ nachází?
Vyber svoji školu

Dej Zlatanovi trochu času.

Odkaz na výsledek ti přijde do 24 hodin na email, který jsi zadal při registraci.
Tak se těš!
Při aktuální zátěži to může být i déle než 24 hodin. Děkujeme za trpělivost.